Garantie bepalingen

Voor alle Europese merken Implantaten geldt een levenslange garantie.

Voor alle kroon en brugwerk en protheses geldt een minimale garantietermijn van 5 jaar, voor sommige gebruikte Europese materialen geldt zelfs 10 jaar garantie.

Uitsluiting aansprakelijkheid:

 • De uitvoerende tandartskliniek stelt zich niet aansprakelijk voor wortelkanaalbehandelingen na het prepareren van tanden of kiezen voor brugelementen of kronen
 • De uitvoerende tandartskliniek is niet aansprakelijk voor behandelingen, van welke aard dan ook van derden
 • Er vooraf geen overleg of toestemming is geweest door de uitvoerende kliniek
 • Niet het volledige behandelingsbedrag aan Implantaatreizen en/of de uitvoerende tandartskliniek is voldaan

De garantie van bovenstaande behandelingen wordt beperkt of komt te vervallen indien:

 • Goede mondhygiene niet in acht wordt genomen
 • Adviezen van de behandelend tandarts niet worden opgevolgd (bijvoorbeeld t.a.v. het dragen, onderhouden en bewaren van prothesen)
 • De tandarts niet wordt bezocht voor de jaarlijkse gebitscontrole
 • Het tandvleesweefsel zich op natuurlijke wijze terugtrekt en/of afneemt, roken en/of alcoholgebruik kan hierop een negatieve invloed uitoefenen
 • Er sprake is van een toename of afname in het normale gewicht van de patiënt van meer dan 20%
 • Het gebit is beschadigd ten gevolge van een ongeval
 • Gezondheidsfactoren van invloed zijn op de conditie van het gebit, zoals diabetes, epilepsie, osteoporose en bijwerkingen van chemokuren of bestralingen
 • Er sprake is van een noodreparatie

Het verlenen van garantie wordt na overleg met de aanvrager in alle redelijkheid beoordeeld door de uitvoerende tandartskliniek na het onderzoeken van de ontstane situatie.