Terugreis verzekering

Met de terugreisverzekering van onze tandartsklinieken bent u gegarandeerd van de beste nazorg. Los van de garantie die u in Turkije wordt geboden en de garantie die u na terugkeer hebt voor kleine problemen die in Nederland kunnen worden opgelost, bieden de met Implantaatreizen samenwerkende klinieken thans een terugreisverzekering voor het geval u na thuiskomst problemen ondervindt van uw behandeling welke problemen in de kliniek van behandeling moeten worden opgelost. U kunt dan op kosten van de kliniek terugreizen naar de kliniek waar u bent behandeld, inclusief hotelaccomodatie voor de duur van de behandeling.

Voor wie is deze verzekering?
Voor een ieder die via Implantaatreizen Alanya een medische behandeling vanaf € 3.000,00 heeft geboekt bij een van de met Implantaatreizen samenwerkende klinieken en die na terugkeer te kampen heeft met een probleem van de behandeling dat onder de garantie valt en dat niet lokaal kan worden opgelost.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op deze verzekering?
1. Er moet sprake zijn van een via Implantaatreizen geboekte (en inmiddels volledig betaalde) medische behandeling bij een van de met Implantaatreizen samenwerkende klinieken, en
2. De totale behandelingskosten bedragen € 3.000 of meer, en
3. Er is sprake van een probleem, en
4. Dit probleem is gemeld binnen de daarvoor geldende termijn, en
5. Het probleem valt onder de garantie van de betreffende kliniek, en
6. Dit is vastgesteld door of namens de betreffende kliniek, en
7. Het betreft een probleem waarvoor terugkeer naar de betreffende kliniek noodzakelijk is, dit ter beoordeling aan de betreffende kliniek, en
8. De reis en het verblijf zijn in voorafgaand overleg en volgens voorstel van Implantaatreizen bij de door Implantaatreizen betreffende maatschappijen      geboekt.

Wat kost deze verzekering?
– Terugreisverzekering gedurende het eerste jaar na behandeling: 5% van de totale behandelingskosten met een maximum van € 350,00
– Terugreisverzekering gedurende de eerste twee jaar na behandeling: 6% van de totale behandelingskosten met een maximum van € 500,00
– Terugreisverzekering gedurende de eerste drie jaar na behandeling: 8% van de totale behandelkosten met een maximum van € 600,00

U bent dus vanaf € 150,00 verzekerd voor de kosten van het terugreizen naar de kliniek van behandeling. Hoe sluit u deze verzekering af?
U kunt deze verzekering tegelijkertijd met uw boeking dan wel tot uiterlijk 2 dagen voor vertrek afsluiten. De premie voor de verzekering zal door Implantaatreizen namens de klinieken voorafgaand aan de reis bij u in rekening worden gebracht en deze dient conform de bij Implantaatreizen geldende betalingsvoorwaarden (zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden) te worden voldaan. Indien de premie niet, niet-tijdig, dan wel niet-volledig voor vertrek is voldaan, bestaat er geen aanspraak op de onderhavige terugreisverzekering.